Тепер новостворений чистий продукт обкладається податком усього один раз аж до його реалізації. У результаті кожна надбавка до ціни сировини, що виникає в міру її проходження по виробничому ланцюжку аж до кінцевого продукту, оподатковується лише один раз. У цьому одна з переваг ПДВ. Мета податкової політики, як і в цілому економічної і фінансової, не є чимось догматичним. На певному ступені економічного розвитку вона формується під впливом цілого ряду факторів, основними із яких виступають економічна і соціальна ситуації в країні, розклад соціально-економічних сил у суспільстві. Класичні принципи побудови податкової системи, що не втратили своєї актуальності й до нашого часу, розроблено А. Цей напрям економічної думки було поглиблено А.

Найбільш важливі рішення в сфері податкової політики

Виникає необхідність проведення податкової реформи та створення єдиного систематизованого законодавчого акту прямої дії, який охоплюватиме всі без виключення питання податкового права та відповідатиме адекватним засадам податкової політики держави. Сьогодні одні з найбільших платників податків в Україні говорять про те, що подальше зростання рівня нелегальної торгівлі може поставити взагалі під сумнів доцільність збереження виробництва в Україні. Хоча ставки податків зростали не такими темпами в інших сегментах ринку підакцизної продукції, але фактично ту саму ситуацію з нелегальним виробництвом та реалізацією ми спостерігаємо й за іншими товарними групами (бензин, алкоголь тощо). Система і процедура сплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків і податкової адміністрації.

Коли припиниться хаос у лісовій сфері?

Проекти регуляторних актів для обговорення у 2016 р. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2017 р. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2018 р. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2019 р.

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОГО ЕТАПУ

Вони формуються під дією цілого ряду чинників, головними з яких є економічна і соціальна ситуація в країні і регіонах. Цілі податкової політики конкретні в певний період часу і формуються з урахуванням досягнутого рівня економічних відносин і соціально-економічної політики. Реалії сьогодення свідчать, що бюджетоформуючий податок на додану вартість перетворюється на бюджетовитратний. Деструктивною для економіки держави загалом є прогресивна динаміка відшкодування податку на додану вартість «живими» грішми як щодо внутрішніх оборотів, так i щодо зовнішньоекономічних операцій i відсутність такого ж зростання коштів у бюджеті. Процедура відшкодування податку на додану вартість має багато зловживань, проблем та неузгодженостей. Крім того, протягом останніх п’яти років Україна поступово наближається до балансу отриманого i відшкодованого з бюджету податку на додану вартість.

Вимога комплексності полягає в тому, що податки повинні бути пов’язані між собою, органічно доповнювати один одного, не суперечити системі в цілому. Податки використовуються як фіскальний інструмент, з одного боку, і як інструмент економічної політики в цілому, з іншої. Податки – дуже складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія.

Ластовецький А. Колізії у законодавстві про оподаткування // Право України. Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЄКТ та ЗА ПІДТРИМКИ також є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, https://ua-reporter.com/news/klassicheskie-sloty-protiv-sovremennyh-chto-vybrat висловлені у цих матеріалах. До яких наслідків призведуть зміни затвердженого плану підвищення акцизів на сигарети. Для посилення обороноздатності не обовʼязково централізувати весь бюджет під вертикаллю Міноборони.

– Київ, 2003 – С. Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України. ЄС очікує від України викриття організаторів контрабанди, а не виконавців. Це можливо за умови надання митникам правоохоронних функцій. Нагадаю, що перші обміни в межах цього заходу відбулись ще у 2017 році. Станом на сьогодні вже 102 юрисдикції здійснили щонайменше перший обмін інформацією, а Україна планує це зробити перший раз лише у вересні 2024 року.