– № 22. 215–221. Пластун О.Л., Макаренко І.О. Моделювання поведінки фінансових ринків під час фінансової кризи із застосуванням фрактальної гіпотези ринку / О.Л.Пластун, І.О.

наукові економічні статті

Саме це стимулює постачальників хмарних технологій здійснювати колосальні капітальні інвестиції в обладнання та людський капітал. Метою дослідження є аналіз поточного стану галузі хмарних технологій для ухвалення інвестиційного рішення. У статті розкрито економічний потенціал галузі хмарних технологій, надано оптимальний приклад компанії, яка є найбільш фінансово привабливою для здійснення інвестицій. Під час аналізу було висвітлено ключові переваги хмарних обчислювальних потужностей, які збільшують відсоток застосування технології, а також визначено основних ключових гравців, які формують більшу частину ринку. У процесі виконання моделі дисконтованого грошового потоку було виявлено, що акції компанії мають стабільний потенціал до зростання.

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №82

Редакційна колегія в цьому напряму спирається на діючі рекомендації Комітету з видавничої етики , провідних наукометричних баз, а також на практичний досвід авторитетних видавництв та фахових журналів. Central and Eastern European Online Library,,, – провідний он-лайн ресурс академічних журналів та книг з гуманітарних та соціальних наук з Центральної та Східної Європи, а також про Центральну та Східну Європу. ResearchBib – міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року №528, наказ Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2018 року №1218). (наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року №886). До 22 грудня здійснюється набір статей до 10 випуску збірника 2023 р.

Сіренко Наталя Миколаївна

Редакційна колегія звертає увагу, що наукові дослідження жодним чином не повинні ображати гідність, йти всупереч правам людини, спричиняти шкоди навколишньому середовища. Редакційна колегія прагне до якнайповнішого використання результатів праці авторів електронного наукового видання «Modern Economics» в інтересах суспільства та збереження довкілля і культурно-історичної спадщини. Апробація інфляційного таргетування в умовах кризи // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3. – Т.3.

Проблеми економічної теорії

Автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації. Припустимо представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий Pin-up попередній звіт (повідомлення) про ту ж саму роботу. Однак, при поданні такого рукопису редактор повинен бути повідомлений про більш раннє повідомлення, а це попереднє повідомлення повинно бути процитовано в даному рукописі.